Spolek pro aktivní děti se primárně zaměřuje na trampolínový sport a dále pak poskytuje sportovní a pohybové aktivity pro širší veřejnost, a to bez ohledu na úroveň výkonnosti. Pro školní rok 2023/2024 jsme navázali spolupráci s JUMP FAMILY, s.r.o.

Tréninky probíhají 1x až 2xtýdně a to v pondělí až pátek (dle vybraného dne) a času dle výkonnostní kategorie a konají v centrech JUMP FAMILY. Předmětem cvičení je převážně trampolínový sport, ale nezapomínáme na všeobecnou průpravu a také na velké množství her a zábavy.